Søndag morgen ble det rapportert om plutselig fiskedød hos Statt Torsk AS på anlegget sitt på Stokkeneset.

Statt Torsk er en helnorsk produsent av oppdrettstorsk lokalisert på Stadlandet ved Vanylvsfjorden i Vestland fylke.

Den plutselige fiskedøden ble isolert til to av tre merder. Den tredje ble ikke berørt. Hendelsen ble rapportert til myndighetene, og nå forsøker de å finne årsaken.

Dette kommer frem i en børsmelding mandag.

Det er Mattilsynet som er orientert om hendelsen.

Må finne årsaken

– Det er ikke så mye vi kan si på nåværende tidspunkt. Vi må finne årsaken, og jobber med saken, forteller daglig leder Gustave Brun-Lie til IntraFish.

Hendelsen ansees å være forårsaket av en ekstern faktor, men de vet foreløpig ikke noe om omfanget.

Brun-Lie forteller at de vil bruke de kommende dagene på å finne årsaken. Det er både eksterne og interne aktører inne for å undersøke hva som førte til den plutselige fiskedøden.