NRS-lokaliteten Danielsvika ligger i Hammerfest kommune i Finnmark. Den ligger i en overvåkningssone for PD, men basert på utførte helsekontroller og prøvesvar var det ingen grunn til å mistenke fisken for verken sykdommene PD eller ILA.

Onsdag 6. juli skulle noe av fisken fra lokaliteten transporteres til det nye slakteriet til Salmar på Senja. Transporten skjedde med Frøy Gruppens brønnbåt «MS Namsos», men gikk ikke helt som planlagt.

– Ønsker å informere om at vi har hatt en hendelse om bord på MS Namsos i dag der de hadde fått en plutselig forandring i vannkvalitet i framtanken, skrev fiskehelsesjefen i NRS i en epost til Mattilsynet rett før klokken 22 samme kveld.