Merdene skal leveres i 2022 går det fram en en pressemelding fra partene.

Avtalen medfører at Fiizk skal levere to nøkkelferdige merder av typen Certus 30 000 til Osland Havbruk. Bruk av merdene blir en integrert del av produksjons strategien til oppdrettsselsskapet som skal ta fisken opp til slaktevekt i merdene, går det fram av meldingen.

Administrerende direktør Erik Osland i Osland Havbruk. Foto: Arkivfoto Joar Grindheim

Åtte sjøvannsinntak

De sertifiserte merdene har et produksjonsvolum på 30.000 kubikkmeter. En spesialkonstruert stiv flytekrage i stål gir riktig oppdrift, og fungerer som en trygg arbeidsplattform for driftsoperatører, går det fram av den tekniske beskrivelsen.

Videre vil en Industriell PVC-duk lukke produksjonsvolumet. Duken danner sammen med en not en dobbel barriere mot rømning.

Åtte uavhengige sjøvannsinntak skal pumpe inn rikelig med vann fra under lusebeltet og strømsetter det i merden, hvor miljøet blir overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Ved behov vil oksygen tilsettes automatisk, opplyses det i meldingen.

Starter samarbeid

Parallelt med leveransen starter partene et tett samarbeid for å fremme drift, fiskehelse og tilvekst i merdene. Erik Osland, daglig leder i Osland Havbruk, og Magnus Stendal, forretningsutvikler for lukkede merder i Fiizk, sier i en felles kommentar i pressemeldingen at de har store forventinger til leveransen med bakgrunn i den brede erfaring partene allerede har hver for seg innen lukket oppdrett i sjø.