De siste dagene har direktoratet mottatt tips om at fangster av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland.

– Vi er i dialog med virksomheter som har fisk i aktuell størrelse i området, og vil samle inn prøver av den rømte fisken, skriver direktoratet på sine nettsider.

Videre skriver direktoratet at de ønsker tips om fangst av oppdrettstorsk i området.

Kilden til rømmingen er ikke kjent.