I mai i år var Mattilsynet på inspeksjon ved vestlandsoppdretteren Austevoll Melaks' lokalitet Klammerholmen. I etterkant fikk selskapet denne ordren:

«Dere må lage et system for håndtering av utslipp fra toalett slik at dere sikrer at utslipp fra toalett ikke kommer i kontakt med fisken i anlegget», heter det i vedtaket som Intrafish/Fiskeribladet har fått innsyn i.

For under inspeksjonen fant etaten ut at utslippet fra toalettet ved anlegget havner i en septiktank på arbeidsflåten, som senere tømmes i sjøen.