I den nye havbruksstrategien som ble lagt frem tidligere i år, har regjeringen satt seg som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Botnen mener det er vanskelig å si om det er et realistisk mål.

– Slik det er i dag så kan vi ikke produsere så mye mer på grunn av manglende tilgang på råvarer i fôret. Det er den største kneiken å komme seg over. Det er ikke nok ingredienser til fôret i dag. Det må skje noe der for at vi skal kunne produsere mer, sier han.