I den nye havbruksstrategien som ble lagt frem tidligere i år, har regjeringen satt seg som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Botnen mener