Aker Biomarine fikk en justert ebitda på 21 millioner dollar i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med 7 millioner dollar i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet hadde en netto omsetning på 79 millioner dollar i perioden, mot 76 millioner dollar i samme kvartal året før. Driftsresultatet utgjorde 6,0 millioner dollar, sammenlignet med -5,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2021.

Holder på estimat

Starten av 2023 har vært som forventet og selskapet målsetter fortsatt at volumet for selskapets tre fartøy skal være over 55.000