Lørdag forrige uke kom et fartøy som er spesielt rustet for lakselusbekjempelse, opplyser Benchmark i en pressemelding.

Fartøyet er utstyrt med vannrenseteknologien som heter CleanTreat, og nytter seg også av det nylig godkjente lakselusmiddelet Ectosan Vet.

– For første gang på over et tiår lanseres et nytt legemiddel mot lakselus i Norge. I kombinasjon med et banebrytende vannrensesystem vil innovasjonen bidra til å løse flere store utfordringer for dagens havbruk, opplyser selskapet.

Legemiddelverket bekrefter overfor IntraFish at legemiddelet er det første som er lansert i Norge på over et tiår dersom man snakker om virkestoff, og ikke om preparat. Det er andre preparater som har fått markedsføringstillatelse de siste ti årene, men disse inneholder virkestoffer som allerede har vært i bruk mot lakselus i Norge, opplyser Legemiddelverket.

Ifølge Benchmark er dette første gang den omtalte teknologien benyttes i kommersiell sammenheng. Selskapet mener dette vil gi en mer skånsom og miljøvennlig avlusning av fisk.

Over ti års arbeid

– En stor utfordring med dagens medikamentelle avlusning i oppdrettsanleggene, er forurensing av og utslipp i sjøen. Det nyutviklede vannrensesystemet fjerner medikamenter fra vannet som er brukt til avlusning. Deretter slippes rent vann tilbake i sjøen, skriver selskapet.

De omtaler teknologien som det første lukkede systemet av sitt slag.

– Systemet fjerner også alle organiske materialer fra vannet, inkludert lakselus, luseegg, lusestrenger og fiskeskjell, noe som er avgjørende for å bekjempe lakselusas resistens mot medisiner, skriver selskapet.

Det har ifølge Benchmark tatt over ti år med forskning og utprøvning for å utvikle teknologien. Selskapet vant Stiftelsen Nor-Fishings innovasjonspris for to år siden.

– Fartøyet med teknologien ankom Norge med en maritim besetning, åtte spesialtrente teknikere, samt spesialkjemikere med kompetanse til å operere systemet, opplyser selskapet.

Benchmark opplyser om at de har ambisjoner om å ha to fartøyer med den omtalte teknologien i full drift i løpet av denne sesongen.

Mål om null utslipp i sjøen

I pressemeldingen uttaler konsernsjef i Benchmark, Trond Williksen, at selskapet er fornøyd med å få systemet til Norge:

– Dagen i dag er en stor milepæl i Benchmarks arbeid med å sikre et mer bærekraftig havbruk og skape en næring hvor ingen kjemikalier eller legemidler slippes ut i sjøen, uttaler Neil Robertson. Foto: Benchmark

– Dette vil gjøre næringen mer bærekraftig, det vil gi økt produksjon samtidig som det bedrer fiskevelferden. I tillegg beskytter det miljøet og fjordene våre. Jeg ønsker derfor å rette en stor takk til teamet mitt – som har jobbet hardt for å bringe denne løsningen til markedet.

Driftssjef i Benchmark Animal Health, Neil Robertson, omtaler nyheten som en stor milepæl i deres arbeid, og på veien til å skape en næring der ingen kjemikalier eller legemidler havner i sjøen:

– Jeg er stolt over å se at CleanTreat-systemet endelig er klar for kommersiell bruk, etter over ti år med forskning, utvikling og utprøving.