Det er daglig leder Sebastian B. Ludvigsen selv som forteller til Fiskeribladets søsterpublikasjon Intrafish at de har fått sin første akvakulturtillatelse.

Codlife har fått tildelt lokaliteten Vågsholmen med en konsesjon på 3120 MTB. Lokaliteten er plassert ved Fjørtofta i Haram kommune.

Selskapet ble etablert i 2019, og søkte om sin første lokalitet tilbake i 2021. Tillatelsen de nå har fått blir den første der de nå kan starte opp med oppdrett.

Trygg på lokaliteten

Ifølge årsrapporten for 2022 var det ventet at selskapet per da ikke skulle ha noe etablert drift av akvakultur og tilhørende inntekter i den sammenheng.