– Vi klarte å påvise viruset fra vannprøvene samt påvise det ved et tidlig stadie sammenlignet med fiskeprøvene, sier Lisa-Victoria Bernhardt til Intrafish.

I fjor høst levert hun en doktorgrad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som viser at man kan ta vannprøver fra merden for å finne ut om man har smitte av salmonid alfavirus, det såkalte SAV-viruset.

Dokograden er gjort i samarbeid med Veterinærinstituttet.

Hver måned tar oppdretterne opp 20 fisk for å undersøke forekomsten av viruset SAV, som er en infeksjon som kan føre til sykdommen pankreassykdom (PD).