Tirsdag presenterer regjeringen sin nye havbruksstrategi «Et hav av muligheter». Målet med strategien er å stake ut kursen for de neste 10–15 årene i norsk havbruksnæring.

Hovedbudskapet fra regjeringen er at det skal bli vekst, men at den må skje bærekraftig. Ambisjonen er en produksjon av 5 millioner tonn laks og ørret per år innen 2050.

Strategien er overordnet, uten at den lover noe konkret. Den er full av kulepunkt med den ikke veldig forpliktende formuleringen «regjeringen vil»:

  • sette ned et utvalg for å gjennomgå tillatelsesreguleringen av havbruksnæringen
  • vurdere hvordan et mål om effektiv, samordnet og kunnskapsorientert forvaltning best kan oppnås
  • videreutvikle trafikklyssystemet
  • gjennomgå rammebetingelser for havbruk på land, særlig for å styrke hensynet til biosikkerhet og miljø
  • fortsette arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs
  • vurdere om dagens lokalitetsstruktur kan endres for å redusere smittepresset mellom lokalitetene
  • tilrettelegge for egnet RAS-teknologi og revidere forskrifter for et miljøvennlig innlandsoppdrett
  • ta sikte på å innføre krav om lav- og nullutslippsløsninger for servicefartøy

Du kan lese alle forslagene regjeringen kommer med her.