I september rømte 87.000 torsk fra Gadus Groups lokalitet i Voldsfjorden. Nå har selskapet fått pålegg om å rette opp en rekke mangler, melder NRK.

Fiskeridirektoratet mener dette er manglene:

  • Selskapet har ikke drevet kontinuerlig overvåkings fiske ved lokaliteten før rømmingen slik kravet er.
  • Virksomheten har ikke i tilstrekkelig grad en oppdatert beredskapsplan
  • Risikovurderingen for rømming er ikke god nok.
  • Beredskapsplanen innehold ikke informasjon om hvordan gjenfangst av rømt torsk kan effektiviseres.
  • Virksomheten kan ikke dokumentere at de ansatte i tilstrekkelig grad har gjennomført opplæring for å unngå, oppdage og avgrense rømming

Ode har fått frist til mandag med å kommentere avvikene, melder NRK.

Feil på nøtene

Etter rømmingen i september sendte selskapet ut en pressemelding der de skrev at rømmingen skyldtes feil på nøtene. Det samme meldte de i innrapporteringen til Fiskeridirektoratet.

«Beskrivelse av årsaken: Det er fabrikasjonsfeil på nøter, med dårlig materiale for sammenlissing. Det er lissing som har gått opp i begge påviste hull» heter de i den meldingen.

Intrafish fikk innsyn i dykkerrapporten etter rømmingen det det sto beskrevet at det så ut som lissingen har åpnet seg ved flere av hullene. Det ble totalt oppdatert hull i tre av merdene på lokaliteten. Disse har blitt byttet ut.

Nytt navn

Gadus Group byttet nylig navn på selskapet til Ode.

– Vi har tatt valget om å reposisjonere hele bedriften for å spisse oss mot det internasjonale konsumentmarkedet, samtidig som vi også skal vise at vi er stolt over det vi har skapt hittil og at vi driver med havbruk, sa konsernsjef Ola Kvalheim i en pressemelding 16. februar.