I store tanker på et industriområde utenfor Fredrikstad produseres det som foreløpig er Norges eneste kommersielle landbaserte laks.

Selskapet Fredrikstad Seafood var bland dem som kjempet for at daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i 2015 besluttet at tillatelser for lakseproduksjon på land ble gratis, i motsetning til sjøtillatelser hvor tillatelser for et enkelt anlegg i dag koster flere hundre millioner kroner.

Sushi

Nå har Fredrikstad Seafood søkt om tillatelse til å produsere fiskearten yellowtail kingfish, en tropisk fiskeart som er populær i sushi.