– Vi er godt fornøyd med å endelig fått avsluttet dette, sier advokat Oddmund Enoksen fra Enoksen & Steiro.

I dokumenter Intrafish har fått innsyn i, varsler Nærings- og fiskeridepartementet at Nordlaks' klage på en tvangsmulkt fra 2016 er tatt til følge. Det betyr at de får tilbakebetalt 1,4 millioner kroner som de måtte betale i dagbøter. Enoksen har bistått Nordlaks juridisk i prosessen som nå har pågått i over seks år.

– Mulkten er opphevet, og vi slipper noe videre rettslig behandling.