Kveiteoppdretteren økte omsetningen betydelig i tredje kvartal, men fikk minustall på bunnlinja. Det går fram en en børsmelding mandag.

Salgsinntektene endte på 16,12 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er 121 prosent opp sammenlignet med tredje kvartal året før.

Salgsprisen gikk også opp i tredje kvartal til 119,14 kroner kiloet, noe som er 11 prosent høgere enn tilsvarende tall tredje kvartal i fjor.

Resultat etter skatt endte likevel på minussiden, med -10,49 millioner kroner. Dette er en forbedring i forhold til de to forutgående kvartalene i år, i tråd med selskapets forventning dette kvartalet går det fram av børsmeldingen.
Selskapet slaktet 135,3 tonn kveite (sløyd vekt) i tredje kvartal, og økte guidingen med 27 prosent (115 tonn) i 2021 til 540 tonn på bakgrunn av økt etterspørsel og god vekst.