I en melding torsdag ettermiddag opplyste selskapet at det har engasjert meglerhuset ABG Sundal Collier til å hente inn 125 – 175 millioner kroner i frisk egenkapital. Det melder Intrafish.

Pengene skal benyttes til å fôre opp mer fisk, utvikle to nye anlegg samt generelle formål.

Kapitalinnhentingen startet torsdag ettermiddag, og skal etter planen avsluttes fredag klokken 16:30.

Stopper handelen

Fredag morgen melder Oslo Børs at de har innført stans i all handel av Norcod-aksjen inntil videre.

Stansen er innført i påvente av en melding fra selskapet, opplyses det.

Omsetning på 111,7 millioner kroner

I meldingen kommer selskapet også med noen oppdaterte nøkkeltall. Det opplyses blant annet:

  • Slaktevolum på 3.362 tonn i første kvartal
  • Omsetning på 111,7 millioner kroner i første kvartal
  • Fisk i sjø 31. mars var 4.279 tonn eller 5,38 millioner individ

Selskapet opplyser også at det i tillegg til den foreslåtte emisjonen også er i ulike samtaler med partnere og potensielle finansører om muligheter for å styrke dets likviditet og muligheter til vekst.

Norcod
  • Driver kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg.
  • Selskapet er gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, samt Meløy i Nordland.
  • I 2023 driver selskapet også anlegg i Nesna kommune, etter godkjennelse i juli 2022.
  • Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.
Kilde: Norcod

Utfordringer

Tidligere denne uken ble det kjent at Fiskeridirektoratet avslo Norcods klage om pålegg om utslakt av fem merder med oppdrettstorsk. Pålegget ble gitt etter funn av gytemoden torsk.

– Fiskeridirektoratet ga i slutten av februar Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Pålegget var i samsvar med selskapets egen utslaktingsplan, hvor merdene skulle være ferdig utslaktet innen 1. april, opplyser direktoratet.

Norcod klaget på vedtaket, men klagen blir ikke tatt til følge – og pålegget opprettholdes.

Direktoratet melder også at ytterligere to merder må slaktes ut.

– Norcod fikk også pålegg om å følge opp utviklingen i de resterende merdene. Utviklingen i modningsgrad førte til at Fiskeridirektoratet 4. april påla utslakting av ytterligere to merder på Frosvika, med frist 21. april.

Det seneste året har aksjekursen til Norcod blitt halvert, og selskapet prises nå til rundt 750 millioner kroner ved Oslo Børs.