Torskeoppdretteren Norcod venter negativt driftsresultat per kilo i 2024, til tross for lønnsomhet på deler av produksjonen. Selskapet forventer et breakeven-punkt i 2025, etterfulgt av et skifte til positiv driftsresultat pr kilo fra 2026 og utover.

Det fremgår av en oppdatering fra selskapet torsdag.

Ambisjonen om driftsresultat per kilo på 20 kroner i fremtiden forblir uendret.

– Forventningene og ambisjonene er i stor grad avhengig av forutsetninger om utviklingen i salgspriser, som for tiden er utfordrende å forutsi. Derfor bør disse forventningene og ambisjonene sees på med betydelig usikkerhet inntil markedet modnes ytterligere. De eksisterende kontraktene og makroøkonomiske trender gir imidlertid en viss retning for utviklingen i salgspris, heter det i meldingen.

52 prosent av biomassen

Selskapet viser til at det hadde 7817 tonn oppdrettstorsk i sjøen ved utgangen av fjoråret. Det er 6395 tonn mer enn i samme periode i fjor. 7817 tonn tilsvarer 52 prosent av all total biomasse i torskeoppdretten.

I de første 11 månedene av fjoråret eksporterte selskapet 7934 tonn hel fisk, og det ble slaktet 5756 tonn i samme periode.

Selskapet anslår å ha en markedsandel på rundt 71 prosent. Hovedmarkedet til selskapet har vært Sentral- og Vest-Europa i 2023, men selskapet skaffet seg en kontrakt til Kina i fjor.

Selskapet fremhever i børsmeldingen av hvordan det har gått med fisken ved Frøya-lokaliteten Jamnungen. Her har det blitt tatt ut fisk til slakt ukentlig siden tredje kvartal i fjor..

Norcod
  • Driver kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg.
  • Selskapet er gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, samt Meløy i Nordland.
  • I 2023 driver selskapet også anlegg i Nesna kommune, etter godkjennelse i juli 2022.
  • Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.
Kilde: Norcod

Slik gikk fjerde kvartal

Videre opplyser Norcod at selskapet i løpet av desember har installert en ny prosesseringslinje på Kråkøy. Den nye linjen ventes å bearbeide 13.500 fisk på et 8-timers skift, en økning fra tidligere 8500.

Norcod hadde videre en omsetning på 68 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 og hadde et slaktevolum på 1611 tonn fiskekvivalenter.

Det viser foreløpige tall, ifølge en meldingen torsdag.