Forrige uke påla Fiskeridirektoratet Norcod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

– Det er lagt opp til å slakte to av lokalitetens åtte merder i løpet av en fire ukers periode. Tre av de åtte merdene er allerede utslaktet, så det står igjen fem nøter med fisk. Planen representerer en viss forsering i forhold til opprinnelig slakteplan, men Norcod har tilpasset sin tilgjengelige slaktekapasitet for å kunne imøtekomme Fiskeridirektoratets vedtak, skriver Norcod i en børsmelding fredag.