Opninga av Norway Royal Salmon sitt settefiskanlegg i Dåfjord i Troms har vorte