Det å senke merder ned i sjøen er blitt forsket på siden 1980-tallet, men den gang fikk man det ikke til, forteller Havforskningsinstituttet-forsker Frode Oppedal til IntraFish. Nå har