I fjor varslet daværende regjeringen en gjennomgang av hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Nylig sendte Naturvernforbundet en bekymringsmelding til fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

De uttrykket bekymring rundt store strandsoneinngrep og utslipp fra landbasert matfiskoppdrett, der de mener det kan være behov for justeringer av tillatelsesordningen.

– Det er først nå vi er begynt å se næringens tilpasninger til regelverket, som er noe helt annet enn det som jeg tror alle så for seg da man snakket om landbasert oppdrett som en idé.