I forbindelse med innmeldt rømming av fisk fra lokalitet Dolma N i Nærøysund kommune åpnes det for et organisert gjenfangstfiske der Midt Norsk Havbruk AS betaler en dusør på kroner 250,- pr rømt oppdrettslaks som fanges, går det fram av meldingen.

Tidligere i dag kom meldingen om at rømmingen fra Midt-Norsk Havbruk sin lokalitet trolig er av større karakter.

Registrering og påmelding

Dusør gis kun for oppdrettsfisk fanget innenfor et spesifikt område ved kysten av Trøndelag og Nordland. Området er avgrenset til kommunene Nærøysund, Leka, Bindal og Sømna. Områdene i Nærøysund og Leka er avgrenset jfr kart (lenke til kart står i vedtaket fra Statsf.)

Det presiseres at det ikke åpnes for fiske i 100 meters-sonen utenfor alle vassdrag som har anadrom laksefisk. Og at det ikke åpnes for fiske i de utvidete munningsområdene.

Det er nødvendig med registrering og påmelding for de som vil delta i fisken og det vil ikke være mulig å registrere seg for dusørfiske utenfor det aktuelle området, opplyser direktoratet.

Fiskere må gjøre seg kjent med regler og vilkår i dispensasjonene før fiske kan igangsettes.