Så langt i år har det vært uvanlig mye skadet laks, såkalt produksjonsfisk. Fisken er ikke farlig å spise, men lovverket sier at den ikke kan eksporteres før den er feilrettet. Det innebærer vanligvis filetering og at en skjærer bort skader og sår.

På det meste, i uke 6), var hele 37 prosent av fisken som ble slaktet i Norge av denne kvaliteten. Selv om vinteren er «høysesong» for dårlig fisk, er dette ny rekord. Den høye andelen skyldes ulike sykdommer, blant annet vintersår.