Fyren har en mangfoldig og mangeårig bakgrunn innen global handel med sjømat. Erik Hempel er