Økningen fremgår av et dokument publisert på Arbeiderpartiets nettsider søndag.

Totalt økte utgiftene i statsbudsjettet med 10,9 milliarder kroner (fra opprinnelig forslag) etter enigheten om budsjett.

Det meste går til økt barnetrygd, finansieringsordning for grønne prosjekter og et punktutslipprogram for Enova. Inndekningen skjer hovedsakelig ved mindre tap på utlån under pandemien enn ventet på utlån fra Eksfin.

Av de 10,9 milliardene i økte kostnader, går 10 millioner kroner til det som omtales som «Tilsyn for å sikre fiskehelse» hos Mattilsynet.