Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

I en melding lørdag kveld opplyser Norway Royal Salmon at datterselskapet Arctic Fish har alvorlige biologiske problemer ved to av sine lokaliteter i Dyrafjordur, Island.

Selskapet opplyser at et omfanget av dødeligheten er under vurdering, men estimeres per nå til å være 1500–2000 tonn stor fisk som var klar for markedet.

– Alle mulige tiltak gjøres for å håndtere dette effektivt, som også inkluderer å forsere slakting for disse to lokalitetene i løpet av de kommende ukene. Våre dyktige ansatte på Island gjør en stor innsats for å håndtere situasjonen på best mulig måte, skriver selskapet i meldingen.

Stress

Hovedårsaken til dødeligheten opplyses å være svekket fiskehelse, som selskapet mener kan være forårsaket av stress på grunn av håndtering. Videre har begrenset slaktekapasitet påvirket
konsekvensene, går det fram.

NRS skriver at hendelsen vil ha innvirkning på resultatet for første kvartal 2022, samt
slaktestimatene for året.

Selskapet skal legge fram sin kvartalsrapport for siste kvartal 2021 senere denne måneden og der vil ytterligere informasjon om effekter av hendelsen vil bli omtalt opplyser NRS i meldingen.

IntraFish har bedt om kommentarer til saken fra NRS om vil komme tilbake med disse dersom og når disse foreligger.

Den islandske avisen, Stundin, har omtalt og vist flere bilder fra Arctic Fish-anlegget, og saken er også omtalt hos Salmon Scotland, som postet denne tweeten fredag: