– Regjeringen har besluttet at vi skal utlyse en ny stimuleringsordning for å dra havbruket i en enda mer miljøvennlig retning, forteller fiskeriminister Odd Emil