De to arbeiderne på mærkanten i Nordland melder om en dyster dag på jobben tirsdag før påske, til tross for skyfri himmel og skarp sol.

– Det første jeg oppdaget på nettet var nyheten om grunnrenteskatten. Det ble jo dagens tema på jobb - blant oss fem som arbeider sammen, sier Brage Hernes Gåsvær (24).

Samme dag som forslaget til grunnrenteskatten ble lagt fram, tok Intrafish turen ut til ett av Wenberg Fiskeoppdretts anlegg utenfor Bodø for å lodde stemningen på mærkanten.