If gikk til retten fordi de mener nordmøringen Arne Geirulvs overtakelse av selskapet Inarctica som inntil i fjor het Russian Aquaculture, ikke er reelt, skriver DN.

Inarcta eier oppdrettsselskapene Setran Settefisk og Villa Smolt på Averøya i Møre og Romsdal.

Forsikringsselskapet argumenterte for at Geirulvs oppkjøp av de tidligere russiskeide settefiskselskapene, var proforma og nektet selskapene forsikring. Oslo tingrett ga If medhold, men Geirulv anket dommen.

Nå har Borgatings lagmannsrett konkludert med at If ikke kan nekte selskapene forsikringer, ifølge DN.