Det var i starten av juli 2022 at drøyt 11.000 oppdrettskveiter rømte i Møre og Romsdal. Under arbeid på en merd under slakting, ble det oppdaget et større hull i en not på lokaliteten til Nordic Halibut i Ørjavika.

– Det er rett og slett et gebyr som vi er ilagt fordi vi hadde en rømming, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut, i en kommentar til Intrafish.

Overtredelsesgebyr er på 445.908 kroner, ifølge et innkrevingsdokument fra Fiskeridirektoratet, som Intrafish har fått innsyn i.