I regjeringens havbruksstrategi kommer det fram ønsker om sterk vekst i havbruksnæringen. Fiskeri og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) ønsker en femdobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050, melder NRK.

Han legger til at veksten forutsetter at produksjonen gjøres på en bærekraftig måte, med tanke på fiskehelse og dyrevelferd.

Toine C. Sannes, grunnlegger av Folkeaksjon for lukkede oppdrettsanlegg (FLO), er svært kritisk til veksten og mener det er helt urealistisk å femdoble produksjonen på en bærekraftig måte.

Hun sier til NRK at dagens oppdrettsindustri overhodet ikke er bærekraftig, og at ordet bærekraft brukes fordi det er det som passer seg i 2021. Sannes kritiserer regjeringen for manglende planer for hvordan næring kan gjøres bærekraftig og samtidig femdoble produksjonen.

Geir Pollestad (Sp) er enig i at det mangler en strategien og svar på hvordan problemene i næringen kan løses. Har mener regjeringens strategi fremstår som et valgkampdokument fra Høyre for å komme på godfot med oppdrettsnæringen.