Landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) denne helgen krever at regjeringen tar et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdrettsnæringen. Det skriver foreningen i en pressemelding.

De mener all videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi allerede fra 2022. I tillegg krever de at det skjer en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030.

– Villaksen er på vei inn på rødlista som «nær truet». Det vil si at regjeringen må handle nå for å beholde en sunn og livskraftig bestand av vårt arvesølv for fremtiden, står det i meldingen.

De peker på at særlig lakselus og rømt oppdrettsfisk har kritisk påvirkning på villaksen.

– Vi vet altså hva som truer villaksen, og vi vet hva løsningen er. Vi må få bukt med rømminger og vi må få slutt på spredning av lakselus. Begge deler løses best ved å ta i bruk lukkete anlegg, skriver foreningen.