Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Mowi to overtredelsesgebyrer på til sammen 16,3 millioner kroner. Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg, skriver NVE i en pressemelding.

Det ene overtredelsesgebyret er på 5,3 millioner kroner, og gjelder brudd på tillatelsen til vannuttak fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune i Trøndelag. I tillegg er det gitt et overtredelsesgebyr på 11 millioner kroner for brudd på tillatelsen til vannuttak fra Haukåvassdraget i Kinn kommune i Vestland.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres det grundige avveininger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg i meldingen.

Mowi har brutt vilkår i to konsesjoner, og etter NVEs beregninger har selskapet hatt god fortjeneste som følge av økt mengde fisk i anleggene. Derfor ilegges MOWI to relativt høye overtredelsesgebyrer.

Intrafish har tidligere omtalt begge sakene, i henholdsvis Kinn og Orkland kommune.

– Vi har nettopp mottatt vedtakene, og umiddelbart ser vi at NVE har tatt hensyn til enkelte elementer i våre kommentarer til varslene. Vi er likevel uenig i vedtakene og ser derfor allerede nå at vi vil påklage de. Vi ønsker derfor ikke å kommentere vedtakene ytterligere før klagen er utarbeidet, skriver kommunikasjonssjef Eivind Nævdal Bolstad i Mowi.