I mai 2015 meldte Haugesund Avis Bremnes Seashore ville investere 450–500 millioner kroner i et nytt settefiskanlegg på Trovåg i Vindafjord.

– Vi kommer til å bygge i flere år før vi etter planen skal være ferdig med hele prosjektet rundt 2020, sa driftsleder Øyvind Haraldseid i Bremnes Seashore den gangen.

Alt gikk imidlertid ikke som planlagt. I hallene hvor selskapet Sterner hadde totalentreprisen på resirkuleringsanlegget (RAS) ble det påvist mangler – mangler som Sterner utbedret.

Partene har imidlertid i lang tid kranglet heftig om hvem som må betale disse utbedringene.