– Dette er et hastverksarbeid fra en regjering som er i ferd med å flytte ut. Jeg vil kalle det for et valgkampdokument for Høyre, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Regjeringens havbruksstrategi
  • Strategien «Et hav av muligheter» ble publisert tirsdag 6. juli
  • Strategien skal stake ut kursen for norsk havbruksnæring de neste 10–15 årene
  • Regjeringen er krystallklar på at den ønsker en betydelig vekst, men at det må skje bærekraftig
  • Det varsles en komplett gjennomgåelse av dagens konsesjonsordninger, men en mulig forenkling og reduksjon i antall typer tillatelser.