Akva Group
  • Akva Group er ein leverandør av teknologi og tenester til akvakulturindustrien i heile verda.
  • Selskapet er børsnotert og opererer i ei av verdas raskast veksande industriar.
  • Hovudkontoret ligg på Bryne i Rogaland.
  • På verdsbasis har AKVA Group 1500 tilsette og kontor i ti land.

Det opplyser Akva Group i en pressemelding onsdag morgen.

Kjøpet av 15 prosent av aksjene i det norske teknologiselskapet betyr at Akva Group får tilført rundt 300 millioner kroner i frisk kapital.

Administrerende direktør i Akva Group Knut Nesse, sier til IntraFish at pengene i hovedsak skal brukes på tre områder:

– Midlene skal brukes til innovasjonsagendaen vår, både innen oppdrett på land og i sjø, samt RAS-teknologi på landsiden og den digitale utviklingsagendaen, sier Nesse.

Vil ha med flere investorer

I tillegg til kjøpet av 15 prosent av aksjene er partene enige om å etablere en investeringsplattform for investeringer i landbaserte oppdrettsanlegg på verdensbasis, basert på Akva Groups teknologi. Målet er å invitere med flere investorer i denne plattformen, går det videre fram av meldingen.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne ønske Israel Corp. velkommen som en langsiktig og strategisk viktig eier i Akva Group. Vi mener at Israel Corps globale forretningserfaring og teknologibakgrunn vil bidra til vårt mål om å bli en verdensledende leverandør av teknologiske og digitale løsninger innen sjøbasert og landbasert oppdrett, uttaler Knut Nesse i meldingen.

– Denne avtalen vil gjøre det mulig å øke tempoet i vår nåværende strategi, øke innovasjonsgraden og gjennomføre vår landbaserte strategi, legger han til.

Administrerende direktør i Israel Corp., Yoav Doppelt, CEO , er svært tilfreds med å ha kjøpt seg inn i Akva Group:

- Våre samtaler med Akva Group overbeviste oss om at selskapet er en verdensledende aktør innen akvakultur og er best rustet til å utnytte de globale mulighetene som ligger i landbaserte oppdrettsanlegg, uttaler Doppelt i meldingen.

Tidligere i dag ble det kjent at Akva Group har har landet en stor USA-kontrakt med det norske selskapet Aquacon AS, som satser på landbasert laks i USA. Partene hadde fra før en ikke-bindende intensjonsavtale om dette.

Har jobber med dette i flere måneder

Til IntraFish sier Nesse at det har vært en grundig prosess mellom Akva Group og Israel Corp. de siste tre månedene, og at det har vært flere fysiske møter rundt omkring i Europa.

– De har gjort en omfattende «due dilligence» av selskapet, sier Nesse.

– De har vært mye jobb de siste tre månedene, følger han opp.

Investeringen i Akva Group gjennomføres gjennom en rettet emisjon på 3.333.430 nye aksjer til en tegningskurs på 96,50 kroner per aksje, som beløper seg til 321,7 millioner kroner, i tillegg til nedsalg blant eksisterende aksjonærer i Akva på minst 2.166.730 aksjer til 96,50 kroner pr aksje, som beløper seg til 209,1 millioner kroner, går det fram av børsmeldingen om transaksjonen.

Som en del av avtalen vil Israel Corp. være berettiget til å utnevne ett styremedlem i Akva så lenge de har en eierandel på minst 12 prosent.