Fra sin base på Leknes i Lofoten har Jim-Roger Nordly tjent seg søkkrik på å selge legemidler til laksenæringen i Norge og andre land. Når tar han et stort steg videre gjennom bygging av en fabrikk som skal produsere bakteriofager til bruk som medisin for mennesker og mot laksesykdommer.

– At en teknologi som har sitt utspring i havbruksnæringen kan være med å løse den største utfordringen i humanmedisin som verden står overfor, synes jeg er ekstremt spennende, sier Nordly entusiastisk.