– Ingen har noen fullgod forklaring. Sjukdommen finnes langs hele kysten fra Rogaland i sør via Vestlandet og Midt-Norge, men de fleste utbruddene har i løpet av de siste årene, kanskje i løpet av de siste 10–20 årene, skjedd i de tre nordligste fylkene, sier Geir Bornø.

Han er seksjonsleder for fiskediagnostikk i Veterinærinstituttet, med kontorsted Harstad.

I samme cluster

Bornø viser til at horisontal spredning nok kan forklare en del:

- Vi ser at områder med mye ILA gjerne blir gjenstand for nye utbrudd.