Det var senhøstes 1978. Trønderen Harald Volden jobbet som fisker i Hammerfest og hadde egen fiskebåt, men hadde lenge gått med en tanke om å starte med oppdrett. I løpet av 1970-årene