– Etter en grundig gjennomgang av Fiskeridirektoratets vedtak, har vi besluttet å anke vedtaket, skriver Eidsfjord Sjøfarm i en pressemelding torsdag.

Selskapet skriver at det ikke er tilstrekkelig risikoavlastning til å realisere Eidsfjord Giant.

– Vi skjønner at når man er med på et utviklingsprosjekt, skal man inn med en viss risikokapital, sier konsernsjef i Holmøy Holding, Knut Roald Holmøy til IntraFish.

Eidsfjord Giant
  • Konseptet beskrives som en fast forankret skrogkonstruksjon med fiskekar som er åpne i toppen, men under tak. Skrogkonstruksjonen er 270 meter lang, og 42 meter bred, og skal inneholde seks kar med diameter på 35 meter og dybde på 12 meter.
  • Det er planlagt å hente vann fra ulike dybder under lusebeltet, og bruke elektrofilter for å hindre lakselus og andre parasitter i inntaksvannet. Organisk avfall skal samles opp, tørkes og transporteres til land.
  • Formålet med den lukkede konstruksjonen er ifølge Eidsfjord Sjøfarm at miljøet i karene kan optimaliseres for å gi økt tilvekst. Konseptet er et postsmoltanlegg hvor smolt settes ut og fôres til fisken når en størrelse på 2,6 - 2,7 kg, før den flyttes over i konvensjonelle anlegg.
  • Skroget skal ha en gjennomgående dobbeltbunn som fungerer som ballasttanker. Videre skal skroget være utrustet tilsvarende et standard skip, og være tilrettelagt med fasiliteter til et mannskap på fem personer.

Han legger til at tallet med 17 utviklingstillatelser ikke er et konstruert tall.

– Det er antallet konsesjoner vi mener er det som skal til, innenfor normen av tildeling av utviklingskonsesjoner. Da ser vi at distansen mellom 6,7 og 6,6 opp til 17 er stor. For oss og vårt selskap syns vi risikoavlastningen er altfor liten til at det er forsvarlig for oss å gå i gang med det prosjektet vi har skissert, sier Holmøy.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden til selskapet om 17 utviklingstillatelser i 2018, noe Eidsfjord Sjøfarm klaget på.

I slutten av oktober fikk Eidsfjord Sjøfarm AS tilsagn om utviklingstillatelser på til sammen 5175 tonn maksimalt tillatt biomasse. Tilsagnet fra Fiskeridirektoratet kom etter at klageinstans Nærings- og fiskeridepartementet valgte å oppheve Fiskeridirektoratets vedtak i februar i år.

EIDSFJORD GIANT. Vesterålen. Foto: Eidsfjord Sjøfarm

– Må betydelig opp

I direktoratets melding går det frem at «etter en konkret helhetlig vurdering av konseptet kom departementet under tvil frem til at kravet til betydelig innovasjon er oppfylt».

Holmøy mener selskapet har fått tildelt for lite for det som trengs for å gjennomføre Eidsfjord Giant-prosjektet. Derfor velger selskapet nå å klage. Akkurat hvor mange tillatelser som trengs, er vanskelig å svare på.

– At vi må betydelig opp, er ingen tvil, sier han om tildelingen.

Har troen på gjennomslag

Holmøy forteller at deres situasjon også har endret seg siden de først søkte om utviklingstillatelser i 2017.

– Det begynner å bli en del år siden, slik at vi må se om myndighetene er villige til å se på antallet utviklingskonsesjoner, og så må vi gjøre en ny vurdering på det økonomiske ståstedet vi står i dag, i motsetning til det vi gjorde i 2017.

– Når du sier situasjonen har endret seg. Hva har endret seg?

– Det har selvfølgelig vært en kostnadsvekst rundt, og dette er et prosjekt vi har jobbet med, og det tror jeg blir viktig at myndighetene har med seg når de går ut og har respekt for. Det er mange selskap som oss, som har søkt om utviklingskonsesjoner, relativt kostbare prosjekt, og i påvente om man får tildelt utviklingskonsesjoner eller ikke, så er man litt på vent, forteller Holmøy.

– Dere har allerede vært gjennom en større klagerunde på dette. Har dere troen på at dere vinner gjennom til slutt?

Når vi velger å gå til det skrittet vi gjør nå, så har vi troen på det. Vi mener det også synes i den tildelingen vi har fått, avslutter Holmøy.