Triploid laks
  • Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.
  • Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte.
  • Det har pågått forsøk siden 2013 for å dokumentere om det er mulig å oppnå god nok fiskevelferd med triploid lakseproduksjon.

Ifølge en melding fra Havforskningsinstiuttet torsdag er det flere triploide individ som ikke holder mål ved slakt sammenlignet med vanlig oppdrettslaks.

Samtidig pekes det på behovet for mer forskning for å forbedre velferden og ytelsen til triploid laks i oppdrettsanlegg.

Triploid laks (steril laks, red.anm.) er prøvd ut hos fire oppdrettsselskap i Norge – noe man gjør med tanke på at triploid laks dermed ikke påvirker genetikken til villaksen ved en eventuell rømming.

– Når vi nå ser at triploid laks har dårligere forutsetninger ute i merdene, er det klokeste vi kan gjøre å ta et skritt tilbake og finne ut hvordan triploid oppdrettslaks kan bli mer robust før vi gjør nye studier i en kommersiell setting, sier forsker Angelico Madaro til HIs hjemmeside.

– Laks i en kommersiell situasjon er utsatt for mange ulike stressfaktorer og prosesser som kan fremkalle sykdom hvis fisken ikke er robust nok. De nye resultatene viser at triploid laks ikke er like robust som vanlig diploid laks, utdyper Madaro.

Det skal nå gjøres nye kontrollerte forsøk i lab for å finne ut mer om hvorfor triploid laks er mindre robust, og hvordan dette eventuelt kan forbedres.