Tirsdag morgen var det en hendelse ved Grieg Seafoods slakteri i Alta som gjorde at rundt 15.000 liter klor gikk rett ut i sjøen.