Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det rømte i underkant av 44.000 laks fra norske havbruksanlegg i fjor,