Den siste uken har flere oppdrettsselskaper varslet permitteringer av ansatte fordi de ikke får inngått langsiktige kontrakter på bearbeiding av fisk. Næringen begrunner dette med at regjeringen forslår å bruke en normpris, altså en markedspris, til å beregne grunnrenteskatten ut ifra, og ikke den reelle salgsprisen.

Normpris på laks
  • Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, som innebærer at inntekter og investeringer skattlegges løpende det året de innvinnes/pådras.
  • Inntekter fra laks fastsettes på grunnlag av en normpris. Denne normprisen fastsettes på grunnlag av den såkalte Nasdaq-prisen
  • Finansdepartementet skriver i sitt høringsnotat at lakseprodusentene ofte kontrollerer store deler av verdikjeden, og at bruk av normpris «gir mindre muligheter for skattemotivert tilpasning enn faktiske priser»
  • Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske omsetningspriser siden det ikke finnes børspriser
  • Flere lakseoppdrettere sier at nettopp normpris gjør risikoen med kontrakter enorm, da de kan risikere å bli skattet for langt mer enn de faktisk tjener dersom spotprisene skulle stige langt over kontraktsprisen.