Helge Gåsø fra Frøya utenfor Trondheim kjempet i vinter og vår en intens kamp om NTS, lakseselskapet med hovedkontor i Rørvik med virksomhet i store deler av Norge. Etter fire-fem ekstraordinære generalforsamlinger, aksjonærer på vippen som skiftet side og en rekke juridiske spissfindigheter ble det etter hvert klart at Salmar trakk det lengste strået, og sikret seg kontroll over halvparten av aksjene.

– Det er med blandede følelser at jeg kommer til å selge, men verden må være rasjonell, sier Helge Gåsø.