Siden 2009 har Kantar gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som måler folks syn på norsk sjømat og oppdrettsnæring. Ferske tall viser at næringen gjør et skikkelig byks fra 36 av 100 mulige poeng i 2019 til 48 i år.

Kun i 2009, altså undersøkelsens første år, har næringen målt så høyt på målingen. Også på en rekke andre punkter, blant annet om hvorvidt man kan stole på næring, om den er åpen og kvaliteten på produktene, stiger man jevnt. I fjor omtalte IntraFish 2019-tallene, som viste tidenes verste omdømmescore.