Siden 2009 har Kantar gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som måler folks syn på norsk sjømat