Fredag meldte Fiskeridirektoratet har de har mottatt endelige tall fra Aller Aqua etter at rømmingsmerden er slaktet ut. Som tidligere omtalt er det snakk om rundt 35.000 fisk som rømte 29. oktober.

Direktoratet melder at per 10. november er 9 300 av denne fisken fanget inn igjen. Hoveddelen av fangsten er tatt i Sognefjorden vest for Vadheimsfjorden.

Etter rømmingen i Sogn krever Norske Lakseelver at Fiskeridirektoratet utvider området- og antall elver for miljøundersøking. De trekker frem laksevassdag rundt Førdefjorden som et område som må omfattes av en slik undersøkelse.

Aller Aqua har tidligere opplyst at de vil betale 200 kroner for hver fisk som blir levert inn. Hver dag tar de imot fisk på mottaksstasjonen på Vadheimskaien.