– Målet er at vi skal ha en landbasert verdikjede innen torsk fra