– Målet er at vi skal ha en landbasert verdikjede innen torsk fra stamfisk til slaktet og bearbeidet fisk på samme geografiske område, sier Halvard Hovland, daglig leder Havlandet Marin Yngel til IntraFish.

INC Gruppen
  • INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.