Han er agent for telleapparater for sette- og matfisk av laks, produsert av AquaScan på Bryne i Rogaland. Han har også solgt tellemaskiner