Salmar-gründer Gustav Witzøe (70) overførte i 2006 det meste av sine verdier til sønnen Gustav Magnar Witzøe (30), som da nylig var blitt tenåring. Verdiene er hovedsakelig eierskapet i lakseselskapet Salmar, men Witzøe-familien har de senere årene også gjort omfattende investeringer i andre selskaper, både i og utenfor sjømatnæringen.

På topp

For inntektsåret 2021 tronet Gustav Magnar Witzøe øverst på skattelistene. Han var den som hadde høyest skattbar inntekt, høyest formue – og var den som betalte mest skatt. For inntektsåret 2022 har han både redusert inntekten og skatten – mens formuen har økt kraftig, til 26,5 milliarder kroner. Det er historisk ligningsrekord for 30-åringen og en økning på nær 7 milliarder kroner fra året før. 30-åringen betalte 292,4 millioner kroner i skatt i 2022.

Oppgangen i formue kom til tross for at Salmar-aksjen falt med over 30 prosent i 2022, tynget av innføringen av grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Trolig vil Gustav Magnar Witzøe være den personen med høyest formue også i 2022, særlig etter at Kjell Inge Røkke, som var nummer to, flyttet til Sveits i fjor. I 2021 sto Røkke oppført med en skattemessig formue på 17,8 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som nummer tre – oljefondssjef Nicolai Tangen med 6,2 milliarder kroner.

Tidsskriftet Kapital har anslått Witzøe-familiens faktiske formue til 38,5 milliarder kroner. Skattemessig har Gustav Magnar Witzøe hatt en formue på rundt 20 milliarder kroner, med relativt små endringer, i årene 2019, 2020 og 2021.

Far Gustav Witzøe (70) hadde i 2022 en skattbar formue på 278 millioner kroner. Inntekten hans var 1,7 millioner kroner, mens han betalte 3,6 millioner kroner i skatt.

Modell, moter og veldedighet

Salmar-eieren gir svært sjeldent intervjuer. Et unntak var da han stilte opp i D2 i sommer.

Der snakket han mye om et samarbeidsprosjekt med møbelprodusenten Fogia. 70 venner, familie, samarbeidspartnere – og tennisstjernen Casper Ruud var invitert til lansering og middag på Norges mest eksklusive restaurant Maaemo.

Gustav Magnar Witzøe er ikke direkte involvert i driften av Salmar, hvor han i en kort periode jobbet som røkter.

– Jeg har en rolle i Kvarv, som styremedlem i familieselskapet som eier både Kverva og Salmar. Jeg synes det er meningsfullt og jobbe med dyktige folk, og tenke langsiktig på hvordan vi best forvalter verdiene som er skapt, sa Witzøe til D2 i sommer.

Han ble også spurt om han mener at det er større rom får å skape seg et annet liv, enn å drive familievirksomheten videre.

– Det er sikkert større rom enn det var tidligere. Om det er en trend eller ikke, det er vanskelig for meg å svare på. Penger og arv er ikke det eneste jeg har fått i livet. Jeg har også fått en personlighet, noen egenskaper og en egen vilje – som jeg ønsker å forvalte med samme respekt som den økonomiske arven.

Salmar-eieren fortalte at han for jobber en del med W Initiative – en humanitær stiftelse som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. Gustav Magnar Witzøe er initiativtager og styreleder. Startkapitalen var på 100 millioner kroner, nå er den doblet

Var nær på å flytte til Sveits

I juli stilte han også opp i NRK-programmet «Sommer i P2» hvor han snakket om oppveksten sin og livet han lever. Der avslørte han også at han egentlig skulle flytte til Lugano i Sveits, av skattemessige årsaker.

Witzøe hadde fått presentert et regneark som viste hvor mange millioner han ville spare i skatt på å flytte. En leilighet sto klar. Alle dokumenter var ordnet, men kvelden før han skulle fly ned, ombestemte han seg.

– For meg handlet det om å være tro mot meg selv, sa Witzøe til NRK.

Avgjørelsen ble tatt etter samtaler med venner, og da det gikk opp for ham hvor mange dager han måtte være i Sveits, og hvor få dager han fikk være i Norge.

– Jeg er aller lykkeligst på Frøya. Men jeg trives godt i New York også. Det er en kul by – du kan sitte en hel dag på kafé og se på folk. Det er en gryte med alle typer kulturer og mennesker. Du har alt av mat og underholdning. Jeg kan kjenne på det når jeg er tilbake på gaten i Trondheim, at det kan føles litt lite av og til, sa Witzøe til D2 i sommer.